به نقل ازظهور نیوزیک شرکت فرانسوی که سالهاست در راستای اقدامات ضدبشری درحال فعالیت است ودرحال ساخت مردان وزنان مصنوعی برای شهوت رانان است دریک اقدام بی خردانه در دفاع از گروهک ارتش آزاد سوریه بر آمده و اعلام کرده که در راستای حمایت از مخالفان دولت سوریه(بشاراسد) زنان مصنوعی را برای تخلیه جنسی سربازان ارتش آزاد سوریه بصورت رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهد و در گزارشی مفصل که یک مجله مستهجن فرانسوی آن را منتشر کرده است این اقدامش را علنی کرده است.این زنان مصنوعی که می‌تواند همه اعمال و رفتار یک انسان واقعی را انجام دهند متاسفانه در حال توزیع در بازارهای دنیا، به ویژه کشورهای اسلامی می‌باشد.درضمن صاحب این شرکت فرانسوی یکی از شیوخ قطری است که زد و بند های مالی هم با امیر جدید قطر دارد.لازم به ذکر است که یک دستگاه تانک فرانسوی به رنگ صورتی با تعدادی از این زنان مصنوعی برای تبلیغات و جمع آوری کمک از مردم برای این حرکت به اصطلاح بشر‌دوستانه در خیابان های اصلی چند شهر فرانسه تردد کرده و محموله‌های خودشان را برای ترویست‌های سوری ارسال کرده‌اند.